ไทยจับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 คัดสุดยอดหนังอาเซียน จีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น 21 เรื่อง 13 ประเทศ จัดฉายให้ชมฟรี วันที่ 3 - 6 ก.ย. นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

Last updated: 28 ส.ค. 2563  |  1431 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไทยจับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 คัดสุดยอดหนังอาเซียน จีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น 21 เรื่อง 13 ประเทศ จัดฉายให้ชมฟรี วันที่ 3 - 6 ก.ย. นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film Festival 2020) ครั้งที่ 6 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ผู้บริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

     นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน โดยในปีนี้ วธ. ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film festival 2020) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย.2563 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไปทั่วโลก อาทิ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ประจำปี 2563 ผู้จัดกงานก็ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตามจากการประเมินสถานการณ์ในประเทศไทย รัฐบาลมีการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี มีการป้องกันและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ และแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยที่จะเป็น 1 ในอาเซียน วธ.และภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ โดยการงานดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

     นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนในปีนี้ มีการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องยาวคุณภาพ 6 เรื่องและภาพยนตร์สั้นอาเซียน 15 เรื่อง โดยเป็นภาพยนตร์จากประเทศสมาชิกอาเซียนและภาพยนตร์จากกลุ่มเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น แบ่งเป็นภาพยนตร์จัดฉาย ประกอบด้วย

           1. ภาพยนตร์อาเซียนฉายโชว์ (SHOWCASE : ASEAN PLUS ) ภาพยนตร์จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและจีน เกาหลี และญี่ปุ่น รวม 5 เรื่อง จัดฉายเรื่องละ 1 รอบ ประกอบด้วย (1) ภาพยนตร์เรื่อง Balloon สาธารณรัฐประชาชนจีน กำกับภาพยนตร์โดย Pema Tseden (2) ภาพยนตร์เรื่อง A Girl Missing กำกับภาพยนตร์โดย Koji Fukada จากประเทศญี่ปุ่น (3) ภาพยนตร์เรื่อง The Long Walk กำกับภาพยนตร์โดย Mattie Do จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (4) ภาพยนตร์เรื่อง Rom กำกับภาพยนตร์โดย Tran Thanh Huy จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (5) ภาพยนตร์เรื่อง The Science of Fictions กำกับภาพยนตร์โดย Yosep Anggi Noen สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          2. การฉายภาพยนตร์ของสายการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน (ASEAN SHORT FILM COMPETITION) 15 เรื่อง พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ 3 ท่าน โดยมีรางวัลดังนี้

                    1. BEST ASEAN SHORT FILM ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 2,000 USD

                    2. JURY PRIZE ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 1,000 USD

                    3. SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 500 USD

และภาพยนตร์อาเซียนทรงคุณค่า (ASEAN Classic) เข้าฉาย 1 เรื่อง ได้แก่ น้ำผึ้งพระจันทร์ นำแสดงโดย นายสมบัติ
เมทะนี นางสาวเพชรา เชาวราษฎร์ กำกับภาพยนตร์โดย นายชรินทร์ นันทนาคร 

     นอกจากภาพยนตร์คุณภาพที่นำมาจัดฉายแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกนั้น คือ การประกวดโครงการภาพยนตร์ขนาดยาวอาเซียน (SEAPITCH : SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH) คัดเลือกโครงการสร้างภาพยนตร์ขนาดยาว 8 โครงการ โดยคนทำหนังจากภูมิภาคอาเซียนที่มีไอเดียในการผลิตภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผู้กำกับและโปรดิวเซอร์จะเข้าร่วมอบรมพิเศษออนไลน์ด้านการนำเสนอโปรเจกต์ (Pitching) กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติสองครั้ง เพื่อเตรียมตัวนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจำนวน 3 รางวัล ได้แก่

          1. SEAPITCH Award ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 5,000 USD

          2. Runner-Up Prize ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 3,000 USD

          3. SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 2,000 USD

และการจัดสัมมนาด้านภาพยนตร์ในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลบุคคลเกียรติยศ (Life Time Achievement Award) ให้กับ นางสาวเพชรา เชาวราษฎร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติของประเทศไทย โดยจะมีพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 ณ โรงภาพยนตร์ MASTER CARD CINEMA ชั้น 9 SF WORLD CINEMA CENTRAL WORLD และพิธีประกาศรางวัลและปิดเทศกาลในวันที่ 6 ก.ย. 2563 ณ โรงภาพยนตร์ CAT FIRST CLASS ชั้น 8 SF WORLD CINEMA CENTRAL WORLD  สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ในงานเทศกาลฯ ครั้งนี้ จะมีบทบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ และเข้าชมฟรีทุกเรื่องทุกรอบ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ที่

www.baff.go.th และ www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.นี้ เป็นต้นไป และรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์เทศกาลฯ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนรอบฉาย 30 นาที โดยรับบัตร 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง ตรวจสอบรอบฉาย และสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02 2093519 www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้